Menu

Свързва проектантските екипи в Revit

Услугата Collaboration for Revit® помага на проектантските екипи от различни специалности, местоположения или фирми да работят съвместно в облака с централизиран достъп до Revit моделите.

 

Споделена работа с Revit през Облака

Отделните проектанти от различни местоположения могат да работят върху един и същ модел с технологите Building information modeling.

Инструмент за комуникации и чат

С облачните решения за Revit, вие може да свържете проектантите в директна връзка с чат в реално време по отношение на BM моделите.

BIM 360 Team интеграция

Целият проектантски екип (дори и потребители, които не ползват Revit) могат да разглеждат, коментират или да слагат забележки по проекта.

Управление на модели и потребители

Управлявайте моделите в BIM 360 Team project през Revit.

Защо да изберем Collaboration for Revit®

Разширява възможностите на BIM collaboration

Работете съвместно в Revit лесно, продуктивнои ценово ефективно.

Ускорете времето за изготвяне на проекта

Дайте на проектантите в най-бързия достъп до последните версии на моделите.

Спечелете повече работа

Работа върху проекти които изискват по-висока степен на BIM координация, като проекти на различни местоположения, съвместни разработки, IPD (Integrated project delivery) модели или раздалечени екипи.

Свързва целия екип

Подобрява потока на комуникациите за по-голяма прозрачност на проекта, по-бързи проверки и одобрения.