Menu

AutoCAD Plant 3D

AutoCAD P&ID

AutoCAD Plant 3D

3D проектиране и  генериране на работна документация на промишлени инсталации в нефтодобивната и нефтопреработващата, химическата, фармацевтичната, минната пречиствателната промишлености, енергетиката и др.

С AutoCAD® Plant 3D по-бързо се проектират  промишлени тръбни инсталации, стоманени конструкции, технологично оборудване  (помпи, компресоре, резервоари, колони и други).  На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.