Menu

Новото в Revit 2018 за конструкции

В новата версия на Revit 2018 са добавени много нови инструменти и са подобрени вече съществуващи функционалности. Конструктивните подобрения са главно в армировките и съединенията за стоманени конструкции.

 

 

(още…)

Кратки клавишни команди в Revit

 

 

 

В Revit няма команден ред, но въпреки това има кратки клавишни команди по подобие на АutоСАD.Те могат да се променят и добавят като се изберат Options от главното меню и от User Interface се избере Customize пред Keyboard Shortcuts.

(още…)