Menu

Най-добрата софтуерна колекция за машинно конструиране Autodesk Product Design & Manufacturing Collection включва два нови високотехнологични продукта – Nastran In-CAD и HSM Ultimate и до 20 март 2018 е с 10% отстъпка и допълнителен бонус.

 

 

 

Product Design & Manufacturing Collection

Autodesk Inventor Professional                                       AutoCAD Architecture
Autodesk Nastran In-CAD ново                                      Navisworks Manage
HSM Ultimate ново                                                         3ds Max
AutoCAD Mechanical                                                      Cloud storage (25 GB)
AutoCAD Electrical                                                          Rendering in A360
AutoCAD mobile app
AutoCAD
Factory Design Utilities
Fusion 360
ReCap Pro
Autodesk Vault Basic

 

preview image

Autodesk Inventor Professional

Софтуерът предоставя на инженерите пълен и гъвкав комплект модули за 3D машинно конструиране, симулации, инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне и тестване на крайния продукт, преди производство.

 

 

preview image

Autodesk Nastran In-CAD

Autodesk® Nastran® In-CAD е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk® Nastran® и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.
Новата AnyCAD технология в Autodesk Inventor дава възможност за директен импорт и симулация на файлове от всякакъв CAD в Nastran® In-CAD.

 

preview image

Autodesk HSM Ultimate

Включва Inventor HSM и HSMWorks, интегрирани CAM решения за 2.5 до 5-осни фрезови, стругови и  стругово-фрезови обработки за Inventor и SOLIDWORKS. Стратегиите за обработка са усъвършенствани за оптимални траектории на инструментите и минимални загуби на материал.

 

 

Свържете се с нас за допълнителна информация и оферти:

тел.: (02) 983 30 01; (02) 983 23 62; моб.: 0887 431 884

e-mail: office@cadpointbg.com;

Mашинно конструиране в 2D/3D и симулации

Проектиране в електротехниката и автоматизацията.

Factory Design Utilities увеличава ползите от създаване на дигитални прототипи на индустриални обекти, заводи, фабрики и складове