Menu

Досега цената за самостоятелен продукт Autodesk® Nastran® In-CAD беше 3890 Euro, а сега получавате Nastran® In-CAD в колекция от 12 продуктa за 2680 Euro за годишен лиценз.
Product Design & Manufacturing Collection включва следните продукти:

Inventor Professional
Nastran In-CAD
HSM(CAM)
Fusion 360
AutoCAD
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
3ds Max
Factory Design Utilities
Navisworks Manage
Vault Basic

Autodesk® Nastran® In-CAD е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Inventor и SolidWorks., използва солвъра Autodesk® Nastran® и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен.
Пълната интеграция с CAD (Autodesk Inventor и/или Solidworks) на Autodesk® Nastran® In-CAD повишава производителността:
– модела се изчислява директно без транслацията или конвертиране
– използват се материали от модела
– всяка промяна в модела се отразява веднага в  симулацията
Освен базовите алгоритми за анализ, продукта включва редица специализирани анализи:
   Нелинейни: Пресмятане на сложни нелинейни задачи като големи премествания и завъртвания, големи деформации, пластичност, свръхеластичност, пълзене и др.


Термични: Анализ на структури, подложени на термични натоварвания. Решават се задачи за топлопренасяне с линейни и нелинейни гранични топлинни състояния, които са променят във времето.


   Умора: Определяне на дълготрайността на детайли, подложени на циклични натоварвания.


Изкълчване: Проверка на стабилност при натоварване. Изследване на структури за загуба на устойчивост причинена от сили на натиск.

   Динамична реакция: Определяне на премествания, свободно падане на тела(Drop test), напрежения и деформации в структури, подложени на кратковременни или честотно-зависими натоварвания.

Земетръс: Изчисляване на конструкции подложени на сеизмично въздействие, вибрации, въздушни или водни течения. Може да се използва в различни индустрии:
– Атомни централи
– Самолетна индустрия
– Корабна индустрия

Autodesk Nastran In-CAD поддържа голям набор материали с линейни и нелинейни материали характеристики.
Поддържа следните видове геометрия : Тела, Сглобени единици, Тънкостени материли и рамкови конструкции.
Поддържа следните контакти между детайлите: Separation, Bonded, Sliding / No Separation, Separation/ No Sliding, Offset Bonded
Поддържа следните връзки между детайлите: Rod, Cable, Spring, RigidBody, Bolt