Menu

Синхронни прегледи на дизайна. Прегледайте дизайна с членове на екипа и клиенти на различни места в реално време. В сесия за преглед на живо екипите могат да преглеждат направените в модела редакции от Fusion 360, както и да взаимодействат с модела в своя уеб браузър.

 

 

 

Разпределен дизайн

Многобройните сътрудници могат да създават и променят референтни компоненти в рамките на проекта, което позволява на екипи, работещи в различни географски местоположения, да работят много по-ефективно.
Разпределеният дизайн ви позволява да вмъкнете един дизайн Fusion 360 в друг и да поддържате асоциативна връзка между двете. Ако свързаният дизайн се промени, можете да изберете дали искате да актуализирате референтния дизайн, за да отразите промените. Отворете дизайна, точно както сте ги оставили, а Fusion 360 ще подчертае референтните компоненти, които са „остарели“ и ви позволяват да ги актуализирате индивидуално или като цяло.