Menu

Autodesk Fusion 360 е първият облачен CAD/CAM /CAE продукт.  Продуктът по уникален начин обединява двата подхода в тримерното моделиране – параметрично (базирано на фичъри) и директно изграждане и редактиране.С Fusion 360 можете да направите почти всичко – проектирате сложни детайли, сглобени единици, движение на механизми, якостен и деформационен анализ, подготовка за производството (на машини с ЦПУ или 3D принтери).

Autodesk Fusion 360 e на цена – 265 euro (за годишен лиценз)

Мощно, интегрирано, директно и исторически-базирано 3D моделиране.

Сглобени единици:   Лесно сглобяване на компоненти и демонстрация на съвместната им работа.

Симулации – Якостни тестове за анализ на функционалността на моделите преди производство. Имате възможност да следите видове симулации:  

  • линеен статичен якостен анализ
  • честотен анализ
  • топлинен анализ
  • топлинно якостен анализ

2.5- и 3-осна машинна обработка: Функцията CAM на Fusion 360 споделя същото доказано CAM ядро като HSMWorks и Inventor HSM ™, което ви позволява бързо да генерирате пътя на инструмента, който намалява времето за цикъл, намалява износването на машината и инструмента и произвежда най-качествените готови части.