Menu

Курс 3ds Max и V-Ray

В обучението се използва Autodesk 3dsMax 2017 и Chaos Group V-Ray 3.6. Целта на курса е навлизане в тънкостите и овладяване на специфични методи за моделиране, управление и визуализиране на 3D сцени за интериорен и продуктов дизайн.

Курсът започва на 11-ти септември, има обща продължителност от 20 учебни часа и се провежда в пет дни от 17:00 до 20:30 ч. Преподавател е Николай Михайлов – аниматор, визуализатор и лицензиран V-Ray инструктор.

Цената е 300 лв. с ДДС.

В курса ще научите:

 • Приложението на 3dsMax 2017 и V-Ray 3.6 за интериорна и продуктова визуализация
 • Методи за организация и изпълнение
 • Моделиране на обекти и сглобяване на сцени
 • Осветление чрез реалистични източници
 • Материали, текстури и оптимизация
 • Постпродукция и VR

Първи ден: МЕТОДИ

 • Организация на проекти и папки
 • Работа с клиенти и в екип
 • Подреждане на сцената, работа със слоеве, селекции и групи
 • Източници на модели, материали и текстури
 • Връзка с други програми

Втори ден: СГЛОБЯВАНЕ и МОДЕЛИРАНЕ

 • Подбор на материали и модели
 • Модификаторите Sweep, Symmetry
 • Създаване на сложни форми чрез Splines, Cross Section и Surface
 • Моделиране чрез Еditable Poly, Meshsmooth

Трети ден: ОСВЕТЛЕНИЕ и КАМЕРИ

 • Реалистично осветление – VRayLight, VRayIES, VRaySun, VRayLightMtl
 • Настройки на камера, бленда и експозиция
 • Бърз Rendering, използване на Override
 • Ambient Occlusion, Shadows and Caustics

Четвърти ден: МАТЕРИАЛИ и RENDERING

 • Избрани библиотеки
 • Модификация и оптимизация
 • Създаване на текстури
 • UVW Unwrap
 • Типови материали
 • Контрол на качеството на Render
 • Render елементи

Пети ден: ПОСТПРОДУКЦИЯ и VR

 • Симулация на драперии, пердета и вода
 • Пост продукция на интериори с Photoshop
 • Пост продукция за продуктова визуализация с Photoshop
 • Virtual Reality Rendering и постпродукци

Допълнителни РЕСУРСИ

 1. Модели на предмети и аксесоари
 2. Библиотеки с реалистични материали
 3. Завършени сцени с настройки
 4. PSD файлове с настройки за постпродукция

Регистрация за курса