Menu

Autodesk 3ds Max е един от най-широко използваните продукти в областта на визуализацията и анимацията на архитектурни обекти и индустриални изделия, както и в процеса на създаването на игри, рекламни клипове и филми. С инструментите на продукта се създават фотореалистични изображения и компютърни анимации с най-високо качество.

3ds Max Течности

Използвайки течности, можете да симулирате физическите свойства на течности като вода, масло, мед и лава, както и да възпроизвеждате ефекта на гравитацията, сблъсъците с обекти и прекъсванията от полетата за движение, за да постигнете желания резултат.

Път за движение

Манипулирайте анимациите директно в прозореца за показване и получете директна обратна връзка, когато правите корекции в сцената.

Arnold 5 за 3ds Max

Версия 1.0 на приставката MAXtoA вече е интегрирана в 3ds Max, което ви дава достъп до най-новите функции на Arnold.

3ds Max 3D софтуер

Създаване на архитектурни визуализации

Character animation and rigging tools

Create procedural animation and character rigging with CAT, biped, and crowd animation tools

Общи анимационни инструменти

Използвайте инструменти за ключови и процедурни анимации. Преглеждайте и редактирайте траекториите на анимацията директно в екранния прозорец

Гъвкава оперативна съвместимост

Revit, Inventor, Fusion 360 и Stingray, както и SketchUp, Unity и Unreal, всички работят с 3ds Max.

Ефект на потока от частици

Създавайте сложни, реалистични ефекти като вода, огън, спрей и сняг

Improved ActiveShade rendering
Iterate quickly with interactive rendering